Groepscoaching

Wat

Groepscoaching is een begeleidingsvorm van groepsprocessen. Deze vorm wordt voornamelijk binnen organisaties ingezet. En is ook waardevol om processen tussen groepen in de samenleving te faciliteren. Om ze nader tot elkaar te brengen. Door middel van groepscoaching werkt de groep aan verbinding en het verbeteren van onderlinge bejegening. Aan opbouw of herstel van vertrouwen. Aan constructieve manieren van communicatie en afstemming.

Kosten

Het begeleidingsproces bestaat uit meerdere groepsbijeenkomsten en parallelle individuele ondersteuning. Een traject heeft de gemiddelde doorlooptijd van 6 maanden.
De kosten zijn € 750,- per dagdeel per begeleider exclusief 21% BTW en € 0,50 per kilometer.
De verhouding uitvoering : voorbereiding is 1 : 0,5.

 

 

Voor het maken van een kennismakingsafspraak of voor meer informatie bel +31 6 24624356 of mail info@roseval.nl