Colleges

Wat

In een college of collegereeks behandel ik onderwerpen die gericht zijn op de binnenwereld van mensen in relatie tot hun omgeving. Ook leg ik relaties tussen mens en maatschappij. Maatschappelijke ontwikkelingen worden beschouwd tegen het licht van individuele psychologische processen. Verbanden worden inzichtelijk gemaakt tussen de menselijke geest en verschijnselen zoals cultuur en tijdgeest, binnen het bredere maatschappelijke veld. Hieronder een aantal voorbeelden van invalshoeken.

– Hoe leef ik vanuit mijn persoonlijke waarheid en hoe kom ik daar?
– Hoe vaar ik mijn koers ondanks tegendruk? Wat moet ik daarvoor ontwikkelen en waarom?
– De mens achter de maatschappelijke rol: het gevolg van ego-gedreven en ego-gestuurd gedrag.
– De weg naar persoonlijke voldoening; waarom we zijn als mens niet snel voldaan? 

– Wat houdt de westerse rationele doctrine in? Wat zijn gevolgen voor onze samenleving?
– De prestatiesamenleving: we zijn slachtoffers geworden van ons maakbaarheidsideaal.
– Wit privilege: wat behelst het concept en waarom roept dit veel weerstand op?

Voor het maken van een kennismakingsafspraak of voor meer informatie bel +31 6 24624356 of mail info@roseval.nl