Gespreksbegeleiding

Waarom esreksbeeleidin?

We zijn als mensheid erbij gebaat om beter met elkaar in contact te komen. Of het contact zich nu afspeelt op het werk, in de privésfeer, of binnen het maatschappelijke veld. De manier waarop we elkaar tegemoet treden doet ertoe. We komen verder met manieren van uitwisseling waarbij de ander zich gehoord en gewaardeerd voelt.
Hoe eenvoudig dit ook lijkt: we hebben hier nog veel in te doen. Het blijkt nog niet zo eenvoudig om de ander op de juiste manier te bejegenen. Of om überhaupt met elkaar de verbinding aan te gaan. Zodat 1 plus 1 vanzelf meer dan 2 kan worden.
Ik bied hiervoor onderstaande diensten aan.

Voor het maken van een kennismakingsafspraak of meer informatie bel +31 6 24624356 of mail info@roseval.nl